Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Bakker schilder en onderhoud verwerkt van zijn klanten.

Indien u klant wordt van Bakker schilder en onderhoud of om een andere reden persoonsgegevens aan Bakker schilder en onderhoud verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacy beleid te verwerken.
Wij adviseren u om het Privacy beleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Bakker onderhoud, Frans Hals straat 18, 7944 BJ, Meppel Telefoon nummer: 06-46744261, KvK 60645083
Mail adres: bakkeronderhoud@outlook.com

Welke gegevens verwerkt Bakker schilder en onderhoud en voor welk doel

Offerte aanvragen en voor facturen worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: a) voor- en achternaam b) adresgegevens c) Telefoon Nummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor mijn bedrijf zoals bv socialmedia.

Bakker schilder en onderhoud verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, a) Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact voor de uitvoerende werkzaamheden en de eventuele andere vragen daarvan, aan- en afmelden t.b.v. certificering van 3e instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van uw verkregen informatie,
b) uw naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van offertes en facturen en informatie over diensten en activiteiten van Bakker schilder en onderhoud
c) uw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen met betrekking tot een factuur te innen. Uw Telefoon nummer en e-mail adres word gebruikt voor contact doeleinden met betrekking tot de uitvoerende werkzaamheden

Bewaartermijnen

Bakker schilder en onderhoud verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende 7 jaar in ons systeem zoals verplicht van de belastingdienst. Aansluitend worden de persoonsgegevens naar 7 jaar vernietigd.

Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Bakker schilder en onderhoud passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Bakker schilder en onderhoud gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst. Het gaat om de volgende bedrijven: Remote office en Adiz administratieve diensten.

Remote office

Deze website staat geïnstalleerd op een server van onze webhosting Remote Office. Wanneer u een formulier op onze website invult zal deze door middel van deze server naar ons e-mail adres verzonden worden. Deze verzending gaat via een versleuteld kanaal waardoor tussen personen uw persoonsgegevens niet kunnen lezen. Remote Office is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen, en uw gegevens te beschermen. Dit zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Remote Office is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan onder andere uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Daarnaast worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Adiz administratieve diensten

Voor onze boekhouding maken we gebruik van diensten aangeboden door Adiz administratieve diensten. Adiz ontvangt klant gegevens op het moment dat we deze via een kopie van een offerte of factuur opslaan in het onlinesoftware programma snelstart.nl. Voor het verwerken en beveiligen van uw persoonsgegevens, hebben wij een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Adiz. In deze overeenkomst staat onderandere dat Adiz verplicht is om technische en organisatorische maatregelingen te treffen om persoonsgegevens te beveiligen. Daarnaast is Adiz verplicht tot geheimhouding. Uw persoonsgegevens worden veilig opgeslagen en wij zullen nooit toestemming geven deze te delen met derden.

Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

Via Bakker schilder en onderhoud kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Bakker schilder en onderhoud zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens, kunt u eveneens contact opnemen met de Bakker schilder en onderhoud.

Indien u klachten hebt over de wijze waarop Bakker schilder en onderhoud uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met Bakker schilder en onderhoud.

Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy beleid kunnen worden gericht aan Bakker schilder en onderhoud, bakkeronderhoud@outlook.com

Wijzigingen

Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt.